Kapsam

Yüz plastik cerrahisinin kapsadığı konular şu şekildedir:

I. Kozmetik

II.Rekonstrüktif

III. Travma

IV. Konjenital